Taktil massage

Taktil massage är en svensk massagemetod som består av en mjuk, följsam beröring. Den skiljer sig från annan massage eftersom man inte knådar och arbetar med musklerna.  
Mångåri forskning av bl a Kerstin Uvnäs Moberg Karolinska Institutet samt vid Touch Research Institute,Florida USA visar på beröringens välgörande effekter.
Den mjuk berörande massagen stimulerar hudens tactila sinnesreceptorer,impulser når olika hjörncentra och det välgörande lugn och ro hormonet aktiveras.
Taktil massage används ofta som rehabiliteringsåtgärd vid stress, ångest, livskriser och utmattningsdepression (utbrändhet). Den används också inom psykiatrisk omvårdnad och äldrevården.

Se priser på Taktil massage