Om massage

Massagens historik

Massage förekommmer över hela världen och har förmodligen existerat i alla civilisationer sedan tidernas begynnelse. Genom tusenårig dokumentation har massagen brukats för att uppnå välbefinnande,smärtlindring och behandling av sjukdomar.
Ordet massage kommer dels från grekiskans masso eller massein, vilket betyder att beröra eller behandla, men också knåda eller pressa.
Idet gamla Egypten och Arabien var massagen välkänd och läkare rekommenderade massage för olika krämpor. Även i Europa har massagen en lång tradition.
I Sverige kom den svenske sjukgymnasten och fäktaren Per Henrik Ling(1776-1839) att göra massagen världsberömd. Han systematiserade ett gymnastiskt system där massage ingick som en viktig del för att förebygga och behandla sjukdomar i rörelseapparaten.
Han använde massage och töjningar tillsammans med aktiva och passiva rörelser för att motverka stelhet och skador.
Tack vare Lings lärjungar spreds hans teknik snabbt till andra länder och lade därmed grunden för det numera internationella begreppet Svensk klassisk massage.

Tidsbokning

Öppettider

Måndag 
10.00 - 17.00

Onsdag 
15.00-19.00

Torsdag
09.00-15.00

Fredag
09.00-15.00
​​​

Adress

Fysiomedicinska Kliniken 
Kronborgsvägen 8 
217 42 Malmö