Triggerpunkter

Triggerpunkter kan uppkomma antingen akut eller smygande.I det akuta fallet kan man oftast exakt komma ihåg hur det debuterade och vid vilken rörelse. Smärta som utvecklas smygande är vanligen till följd av långvarig överbelastning av muskulaturen.

Vad är en Triggerpunkt?

En triggerpunkt är en öm punkt i en muskel som kan ha en lokal eller utstrålande smärta. Exempelvis kan triggerpunkter på axeln stråla upp i huvudet och bidra till spänningshuvudvärk, medan punkter i sätesmusklerna kan stråla ner i benen och ge upphov till så kallad falsk ischias. Triggerpunkter känns ofta som  liten knöl som man oftast kan palpera fram eller som ihopklibbad spagetti. 
 

Orsaker till triggepunkter

De fysiologiska mekanismerna bakom tillkomsten av triggerpunker är till största delen är okänd. Man antar dock att det tillkommer en störning i övergången nerv-muskel och det leder till kontraktion av muskelcellen. Kontraktionen förkortar muskeln och man får en spänd muskelsträng.Cirkulationen försämras i muskeln och den får mindre syre och näring.

Hur behandlas en triggerpunkt?

Triggerpunkter behandlas genom ett gradvis ökat tryck på triggerpunkten tills man känner att smärtan avtar. Detta har till syfte att få en ökad cirkulation genom att kroppen försöker utjämna den syrebrist som uppstod under pressuren genom en ökad blodmängd till området. Detta gör att muskeln syresätts och slaggprodukter transporteras bort.

Triggerpunkter behandlas i samband med svensk klassisk massage.